ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ CE

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ CE

Όλα τα είδη πυροτεχνίας είναι CE πιστοποιημένα και πληρούν 1-3 τάξεις κινδύνου.

FTI-C-1

FTI-C-2
CE 1,2-1
CE 1,2-2
CE 3,4-1
CE 3,4-2
CE 5,6-1
CE 5,6-2
1.3G MSDS-1
1.3G MSDS-2
1.3G MSDS-3
1.3G MSDS -4
1.3G MSDS -5
1.4G MSDS-1
1.4G MSDS-2
1.4G MSDS-3
1.4G MSDS-4
1.4G MSDS-5