Ρωμαικά Χειρός
Άρθρο:P5012
ύψος του προϊόντος: 590 mm.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 64 τεμ.
μονάδα μέτρησης: τεμ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 64/1
Ύψος καύσης: 40 m.
ΒΟΛΕΣ: 8
ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑ: 1,2
αριθμό ειδικών εφέ: 4

βίντεο

περιγραφή

1. Μπροκάρ στέμμα και κόκκινα άστρα με λευκό ανάφλεξη
2. Κίτρινη καρύδα με κροτάλισμα
3. Χρυσός φοίνικας με κόκκινη ανάφλεξη
4. Μπροκάρ στέμμα με πράσινα άστρα